Amavisd-new init-script

Carl on jan 4th 2012

Recentelijk heb ik mijn mailserver opnieuw moeten installeren, door de gebruikelijke f…-up als root. Na verscheidene uren besteed te hebben aan het configuren van de verschillende ‘packages’ (debian testing), had ik het uiteindelijk aan de praat. Helaas werkte één van mijn cronjobs niet meer. Er verscheen een foutmelding bij het herstertarten van amavisd, nadat spamassassin bijgewerkt was. Gelukkig had iemand anders reeds ditzelfde probleem ondervonden en de ‘fout’ in het script verholpen.
Als je de volgende melding krijgt bij het herstarten of stoppen van amavisd:

Stopping amavisd: (not running).
Starting amavisd: The amavisd daemon is already running, PID: [10966] (failed).

Zoek dan in /etc/init.d/amavis de volgende regel:
STOP="--stop --quiet --pidfile $PIDFILE --name ${DAEMONNAME}"
Commentarieer het alsvolgt uit:
# STOP="--stop --quiet --pidfile $PIDFILE --name ${DAEMONNAME}"
en voeg de volgende regel toe:
STOP="--stop --quiet --pidfile $PIDFILE"

Kortom: Amavisd-new draait op het systeem hoogst waarschijnlijk onder een andere gebruiker dan gedefinïeerd in het script, waarschijnlijk amavis, of amavisd. “What’s in a DAEMONNAME’ …
Als dit niet werkt, dan heb je wat te googlen …

Filed in Mailserver | Reacties uitgeschakeld

Amavisd-new init script problem

Carl on jan 4th 2012

Recently I had to reinstall my mailserver, due to the usual f…-up one tends to make as root. After several hours of configuring packages (debian testing) I finally had it up and running. Unfortunately, one of my cronjobs failed. An error restarting amavis after the update of spamassassin. Luckilly, someone already had the solution for the failing init-script.
If you get the following error restarting/stopping amavis:

Stopping amavisd: (not running).
Starting amavisd: The amavisd daemon is already running, PID: [10966] (failed).

Check your /etc/init.d/amavis for the following line:
STOP="--stop --quiet --pidfile $PIDFILE --name ${DAEMONNAME}"
Comment it out like:
# STOP="--stop --quiet --pidfile $PIDFILE --name ${DAEMONNAME}"
and put the next line in:
STOP="--stop --quiet --pidfile $PIDFILE"

Short and sweet: your system is probably running amavisd-new as user amavis or amavisd instead of amavisd-new, as defined in the top of the file. What’s in a DAEMONNAME …
If that doesn’t work … you’ll be in for a nice google-session

Filed in Mail server | Reacties uitgeschakeld