Using Quotes

Carl on jan 26th 2011

Quite a few (starting) programmers use the double quote style. Often they say it is because it’s easier or better readable. However, PHP is an interpretive language and will interprete everything enclosed in double quotes. This may affect the speed negatively when using large blocks of code.

Text enclosed in single quotes will not be interpreted and shall not influence your code’s speed negatively. Having a site with high trafic and a lot of code to work through, it is best practice to use single quote style and concatenation.

E.g.:
echo “Welcome to {$_SERVER[''HOST'']} bla bla, $_today”;
echo ‘Welcome to ‘ . $_SERVER['HOST'] . ‘ bla bla, ‘ . $_today;

Filed in PHP @en | Reacties uitgeschakeld

Het gebruik van aanhalingstekens

Carl on jan 25th 2011

Veel programmeurs maken gebruik van dubbele aanhalingstekens in hun code. Vaak is de rede dat het eenvoudig is of beter leesbaar. Echter, PHP is een interpreterende taal en zal alles dat tussen dubbele aanhalingstekens staat interpreteren. Dit kan bij het doorlopen van grote hoeveelheden code vertragend werken.

Alles dat u tussen enkele aanhalingstekens schrijft, wordt niet geïnterpreteerd. Dit impliceert dat concateneren snellere code oplevert. Een gegeven dat bij sites met een hoog bezoekersaantal meespeelt.

B.v.:
echo “Welcome to {$_SERVER[''HOST'']} bla bla, $_today”;
echo ‘Welcome to ‘ . $_SERVER['HOST'] . ‘ bla bla, ‘ . $_today;

Filed in PHP | Reacties uitgeschakeld