Set JAVA_HOME on *nix

Carl on jun 8th 2012

If you have installed java (JRE/SDK), and you need for certain programs the system variable JAVA_HOME, you can initialyse it yourself.
Go to you home directory. Find your java install directory: which java
Edit .bashrc/.bash_profile (depends on your *nix flavour) and add:
export JAVA_HOME=[value from which java]
run:
source .bashrc/.bash_profile

READY!!!

You can check it with echo $JAVA_HOME

Filed in Linux @en | Reacties uitgeschakeld

JAVA_HOME instellen *nix

Carl on jun 8th 2012

Als u Java (JRE of SDK) hebt geïnstalleerd en voor bepaalde programmas de JAVA_HOME variabele nodig hebt, wil deze systeem variabele niet altijd geinitïaliseerd zijn. Gelukkig is dat redelijk eenvoudig te verhelpen.

U gaat naar uw home-directory cd ~. Vraagt uit waar java is: which java en opent .bashrc of .bash_profile (afhankelijk van uw *nix smaak) met uw favoriete editor. In het bestand voegt u de volgende regel toe:
export JAVA_HOME=[het resultaat van which java]
Vervolgens ververst u uw sessie met:
source .bashrc
of
source .bash_profile

Controle met:
echo $JAVA_HOME

Filed in Linux | Reacties uitgeschakeld